اعتبار سنجی

سیستم اعتبار سنجی بر اساس اهداف باشگاه برنامه نویسان و توسعه دهندگان پارس پک تنظیم شده است. به همین ترتیب تخصیص اعتبار به اعضای فعال با نظارت اداره کنندگان باشگاه ، توسط کاربران صورت می پذیرد.


اهداف باشگاه:

– تامین محتوای تخصصی کاربردی به زبان فارسی
– طرح و پاسخگویی به سوالات تخصصی با سطح فنی بالا


۳ قانون ساده و کلی :

  • رعایت کامل اخلاق و احترامات
  • رعایت کامل چارچوب فنی ( Geek protocol )
  • مشارکت در توسعه و نگهداری از محتوای تخصصی

۲ دلیل شایع برای بسته شدن سوال و دریافت امتیاز منفی:

– تکراری بودن
– سطحی بودن


نکته مهم : بدیهی است برای آنکه محتوای باشگاه قابل استفاده برای افراد متخصص و فعال در حوزه های مرتبط باشد، تنها می بایست سوالاتی طرح شوند که پاسخ آنها با جستجویی ساده و یا کمی صرف زمان از سوی پرسش کننده قابل تحصیل نبوده باشد.


تعرفه اعتبار دهی:

ثبت نام و تکمیل مشخصات : ۵

طرح سوال: ۲
ارسال پاسخ : ۱۰
بهترین پاسخ : ۲۰
انتخاب پاسخ : ۲
درج نظر: ۱

دریافت امتیاز مثبت بر روی سوال : ۵
دریافت امتیاز مثبت بر روی جواب : ۵

دریافت امتیاز منفی بر روی سوال : ۱-
دریافت امتیاز منفی بر روی جواب: ۳-

* امتیاز منفی به سوال کاربر دیگر : -۱
* امتیاز منفی به جواب کاربر دیگر : -۱

* : اگر سوالی منطبق بر سیاست های باشگاه نیست، می توانید آن را گزارش کنید.


شیوه طرح پرسش:

[block]0[/block]