پدرام | سوالات

1 امتیازات 1 جواب
Solved1.12K views پاسخ برتر را انتخاب کرده است لینوکسadduser linux passwd useradd vipw
Question and answer is powered by AnsPress.io