پدرام | سوالات

1 امتیازات 1 جواب
Solved581 views پاسخ برتر را انتخاب کرده است لینوکسadduser linux passwd useradd vipw
Question and answer is powered by AnsPress.io