لاگ های boot

1.31K viewsلینوکسboot log
0

سلام. اگر بخوام لاگ های بوت شدن سیستم رو ببینم کجا باید برم؟.
انگار همیشه یه اروری داره بوت شدن روی یه قسمت گیر میکنه

Answered question
0

راه های زیادی برای نمایش لاگ ها وجود داره

به این فایل در این آدرس مراجعه کنید

var/log/boot.log

یا اینکه ببینید در لاگ سیستمی موردی رو میتونید پیدا کنید با این دستور

tail -n 100 /var/log/dmesg.log

Answered question
You are viewing 1 out of 1 answers, click here to view all answers.

دسته ها

آمار سوال

  • تغییرات
  • بازدیدیک بار
  • پاسخ ها1 پاسخ