مقایسه دوتا فایل

1.37K viewsلینوکسcomn conf diff
0

دوتا فایل کانفیگ دارم.
میخوام ببینم این دوتا چه تفاوت هایی با هم دارن. راهی هست بدون اینکه خط خط بررسی کنم تفاوت ها رو ببینم/

Answered question
0

احتمالا کارت با diff راه بیفته. man diff رو بخون اطلاعات خوبی میده

Answered question
You are viewing 1 out of 1 answers, click here to view all answers.

دسته ها

آمار سوال

  • تغییرات
  • بازدیدیک بار
  • پاسخ ها1 پاسخ