مشاهده فایل های gz

230 viewsلینوکسgz tar
0

چطوری میشه فایل های gz رو بدون اینکه باز کنم محتویاتش رو ببینم؟.

Answered question
0

با zcat میتونی و با خود tar هم میتونی

Answered question
You are viewing 1 out of 1 answers, click here to view all answers.

دسته ها

آمار سوال

  • تغییرات
  • بازدیدیک بار
  • پاسخ ها1 پاسخ