مشکل اپاچی بعد از اپدیت کنترل پنل

1.35K viewsلینوکسapache directadmin webserver
0

سلام. کاستوم بیلد رو اپدیت کردم.اومدم به ۲ حالا دیگه اپاچی اجرا نمیشه.
تا قبلش داشت درست کار میکرد.
یکی لطفا کمک کنه
اینو میگه:

service httpd start
Starting httpd: httpd: Syntax error on line 18 of /etc/httpd/conf/httpd.conf: Syntax error on line 1 of /etc/httpd/conf/extra/httpd-phpmodules.conf: Cannot load /usr/lib/apache/mod_ruid2.so into server: /usr/lib/apache/mod_ruid2.so: cannot open shared object file: No such file or directory

Answered question
0

سلام

./build mod_ruid2


اینو چک کن.
روی راندکیوب های ۲ ورژن تست این مشکل هست

Answered question
You are viewing 1 out of 1 answers, click here to view all answers.

دسته ها

آمار سوال

  • تغییرات
  • بازدیدیک بار
  • پاسخ ها1 پاسخ