تنظیم ساعت در centos

1.14K viewsلینوکسdate etc localtime time
0

سلام. من چه طور میتونم ساعت سیستم رو به وقت ایران تنظیم کنم داخل VPS خودم؟

0
تنظیم Time ZOne در سنتوس ۷

timedatectl list-timezones
timedatectl list-timezones | grep Asia

timedatectl set-timezone Asia/Tehran

برای سنتوس ۶
cp /etc/localtime /root/old.timezone
rm /etc/localtime
ln -s /usr/share/zoneinfo/Asia/Tehran /etc/localtime

دسته ها

آمار سوال

  • تغییرات
  • بازدیدیک بار
  • پاسخ ها1 پاسخ