تغییر پرمیشن تمام فایل ها

1.11K viewsلینوکسchmod permission ubuntu
0

سلام

چطور میشه تمام فایل های یک فولدر خاص رو با هم دسترسیشون رو تغییر بدم؟

0

تغییر سطح دسترسی فایل ها به ۶۴۴

find /opt/lampp/htdocs -type f -exec chmod 644 {} \;

دسته ها

آمار سوال

  • تغییرات
  • بازدیدیک بار
  • پاسخ ها1 پاسخ