خطای دسترسی از طریق ssh

Solved1.01K viewsلینوکسconfig edit ssh sshd vim
0

سلام

دوستان کسی میدونه این خطا وقتی که میخوام به سرور از طریق ssh وصل بشم برای چی هست ؟

disconnected no supported authentication methods available
پاسخ برتر را انتخاب کرده است
0
Edit the /etc/ssh/sshd_config file.
Change PasswordAuthentication and ChallengeResponseAuthentication to yes.
Restart ssh /etc/init.d/ssh restart.
بهترین پاسخ را ارائه کرده است.

دسته ها

آمار سوال

  • تغییرات
  • بازدیدیک بار
  • پاسخ ها1 پاسخ