گذاشتن پسورد روی GRUB

1.04K viewsلینوکسaccess admin grub hack password root
0

سلام. چطور میتونم روی گراب هم پسورد بزارم که کسی نتونه اصلا سیستم رو لود کنه؟

 

با تشکر

0

با سلام

برای انجام این کار به صورت زیر عمل می کنیم. ابتدا با کاربر root به سرور لاگین می کنیم و دستور ذیل را وارد می کنیم.

grub-md5-crypt

خروجی چیزی شبیه ذیل خواهد بود

[root@tecmint ~]# grub-md5-crypt
Password: 
Retype password: 
$۱$۱۹oD/1$NklcucLPshZVoo5LvUYEp1

در مرحله بعد نیاز است که یکی از دو فایل /boot/grub/menu.lst و یا  /boot/grub/grub.conf رو باز کرده و مقدار بدست اومده از دستور قبل رو در اون قرار داد و سپس ذخیره نمود.دو فایل یکسان هستند و به یکدگر link هستند.

تدکر : پیشنهاد می شود که قبل از هر گونه تغییر از فایل های مذکور بکاپ تهیه کنید تا در صورت بروز مشکل امکان بازگردانی وجود داشته باشد.

بعد از باز نمودن یکی از فایل های فوق مقدار بدست آمده را در فایل به صورت ذیل و در پایین قسمت timeout وارد و ذخیره می کنیم.

# grub.conf generated by anaconda
#
# Note that you do not have to rerun grub after making changes to this file
# NOTICE: You have a /boot partition. This means that
#     all kernel and initrd paths are relative to /boot/, eg.
#     root (hd0,0)
#     kernel /vmlinuz-version ro root=/dev/sda3
#     initrd /initrd-[generic-]version.img
#boot=/dev/sda
default=0
timeout=5
password --md5 $1$TNUb/1$TwroGJn4eCd4xsYeGiBYq.
splashimage=(hd0,0)/grub/splash.xpm.gz
hiddenmenu
title CentOS (2.6.32-279.5.2.el6.i686)
root (hd0,0)
kernel /vmlinuz-2.6.32-279.5.2.el6.i686 ro root=UUID=d06b9517-8bb3-44db-b8c5-7710e183edb7 rd_NO_LUKS rd_NO_LVM rd_NO_MD rd_NO_DM LANG=en_US.UTF-8 SYSFONT=latarcyrheb-sun16 KEYBOARDTYPE=pc KEYTABLE=us crashkernel=auto rhgb quiet
initrd /initramfs-2.6.32-279.5.2.el6.i686.img
title centos (2.6.32-71.el6.i686)
root (hd0,0)
kernel /vmlinuz-2.6.32-71.el6.i686 ro root=UUID=d06b9517-8bb3-44db-b8c5-7710e183edb7 rd_NO_LUKS rd_NO_LVM rd_NO_MD rd_NO_DM LANG=en_US.UTF-8 SYSFONT=latarcyrheb-sun16 KEYBOARDTYPE=pc KEYTABLE=us crashkernel=auto rhgb quiet
initrd /initramfs-2.6.32-71.el6.i686.img

در مرحل پایانی  با reboot سرور و جهت دسترسی به grub از شما پسورد درخواست می شود.

دسته ها

آمار سوال

 • تغییرات
 • بازدیدیک بار
 • پاسخ ها1 پاسخ