ورود به سرور با استفاده از ssh بدون پسورد

1.61K viewsلینوکسlinux server ssh
1

من میخوام برای هربار ورود به سرور از من پسورد رو نخواد و بدون زدن پسورد به سرور متصل شوم،‌ آیا راهی هست؟

0

کافیه از دستوری مثل زیر استفاده کنید:

putty.exe mylogin@somewhere.com -pw mypassword
putty.exe somewhere.com -l mylogin -pw mypassword

همچنین می تونید یه shortcut به putty بسازی و توی properties دستور زیر را به جای target تنظیم کنید:

"C:\Program Files\PuTTY\putty.exe" user@server.com -pw password
0

شما می تونید از نرم افزار putty connection manager استفاده کنید:

لینک : putty connection manager

0

برای انجام این مورد در سیستم لوکال لینوکس خود ابتد توسط دستور ssh-keygen کلید RSA خصوصی و عمومی تولید مینمائيد و بعد از آن توسط دستور ssh-copy-id  کلید عمومی خود را به سرور منتقل نموده و پس از این بدون پسور اقدام به اتصال به سرور می نمائيد،‌ همچنین این نکته را در نظر داشته باشید برای استفاده از دستور ssh-keygen در تمامی سوالات از Enter استفاده می کنیم.

ssh-keygen
ssh-copy-id -i ~/.ssh/id_rsa.pub remote-server 
ssh remote-server

دسته ها

آمار سوال

  • تغییرات
  • بازدیدیک بار
  • پاسخ ها3 پاسخ