مقایسه دو فایل و خروجی خطوط مشترک

1.07K viewsلینوکسawk grep linux sed
0

دو فایل دارم که می خوام فقط خط هایی که توی هر دو تاشون هست رو ببینم:

file1:

C
A
G
E
B
D
H
F

file2 :

N
I
H
J
K
M
D
L
A

خروجی:

A
D
H
0

انجام این کار هم از طریق grep و هم از طریق awk امکان‌پذیر است. برای این مورد از یکی از دستورات زیر می‌توانید استفاده نمایید:

grep -f file1 file2

یا

awk 'NR==FNR{lines[$0]++; next} $1 in lines' file1 file2

دسته ها

آمار سوال

  • تغییرات
  • بازدیدیک بار
  • پاسخ ها1 پاسخ