حذف چند سطر مشخص از یک فایل

1.01K viewsلینوکسgrep
0

من یک فایل بزرگ دارم که می‌خواهم چندین سطر که در یک فایل دیگه ذخیره شده رو از فایل اصلی حذف کنم.
برای مثال این فایل اصلی من هست database.txt:

this is line 1
this is line 2
this is line 3
this is line 4
this is line 5

سطرهایی که باید حذف شوند lines_to_remove.txt:

this is line 1
this is line 3

نمونه خروجی که انتظار دارم what_i_really_really_want.txt:

this is line 2
this is line 4
this is line 5
0

با استفاده از دستور grep زیر می‌توانید این مورد را صورت دهید:

grep -Fxv -f lines_to_remove.txt database.txt > what_i_really_really_want.txt

دسته ها

آمار سوال

  • تغییرات
  • بازدیدیک بار
  • پاسخ ها1 پاسخ