چطور به کمک grep می شود فایل ها و فولدر های زیرمجموعه را نیز جستجو کرد؟

947 viewsلینوکسgrep linux recursive
0

دستور من به این شکل است، چطور میشه که همه فولدر ها و فایل ها رو بگرده:

find . | xargs grep "texthere" *
0

کافیه از R- توی کامند استفاده بشه:

grep -r "texthere" /yourDirectory

دسته ها

آمار سوال

  • تغییرات
  • بازدیدیک بار
  • پاسخ ها1 پاسخ