محدود کردن دسترسی حذف فایل

1.02K viewsلینوکسpermission sticky bit
0

چطوری می‌تونم کاری کنم تا در یک پوشه که فرضاً به عنوان پوشه share استفاده می‌شه، کاربران اجازه ایجاد و نوشتن فایل‌ها رو داشته باشند، اما نتونن فایل‌های متعلق به سایر کاربران یا خود پوشه رو پاک کنند؟

0

برای این کار باید از تنظیم Sticky Bit روی پوشه استفاده کنید.
Sticky Bit معمولا بر روی پوشه‌ها اعمال می‌شود و در صورت تنظیم آن کاربران همچنان دسترسی Write را بر روی محتویات پوشه خواهند داشت اما توانایی حذف فایل و پوشه تنها در اختیار owner آن فایل خواهد بود. برای تنظیم از دستورات زیر می‌توانید استفاده نمایید:

chmod o+t /home/share

یا

chmod 1775 /home/share

مثال عملی استفاده از این سطح دسترسی پوشه /tmp لینوکس هست که در عین تنظیم سطح دسترسی w، کاربران توانایی حذف پوشه اصلی و یا فایل‌های متعلق به سایر کاربران را ندارند.

برای بررسی تنظیم شدن از دستور ls -l استفاده کنید. در صورتی که در انتهای سطوح دسترسی t یا T را مشاهده کنید، Sticky Bit تنظیم شده است. برای مثال سطر زیر نشان‌دهنده تنظیم آن بر روی پوشه /tmp می‌باشد:

drwxrwxrwt. 6 root root 4096 Nov 12 10:30 tmp

دسته ها

آمار سوال

  • تغییرات
  • بازدیدیک بار
  • پاسخ ها1 پاسخ