بلاگ

آموزش راه اندازی کلاسترینگ پایگاه داده Cassandra با چندین سرور یا گره در Ubuntu 14.04

Multi-Node Cluster Cassandra آموزش banner

آموزش راه اندازی کلاسترینگ پایگاه داده Cassandra با چندین سرور یا گره در Ubuntu 14.04
ow To Run a Multi-Node Cluster Database with Cassandra on Ubuntu 14.04

آموزش نصب Cassandra و کلاستر با یک سرور در Ubuntu 14.04

آموزش نصب کلاستر Cassandra banner

آموزش نصب Cassandra و راه اندازی کلاستر با یک سرور در اوبونتو ۱۴٫۰۴
How To Install Cassandra and Run a Single-Node Cluster on Ubuntu 14.04

آموزش نصب Docker و استفاده از Image و Container در Ubuntu 18.04

نصب docker container image

آموزش نصب Docker و استفاده از Image و Container در Ubuntu18.04
How To Install Docker and Use Image and Container on Ubuntu 18.04

How To Use Traefik as a Reverse Proxy for Docker Containers on

Traefik Revers Proxy Ubunutu Banner

آموزش نصب و پیکربندی پراکسی معکوس برای مخازن داکر Docker در Ubunutu 18.04
How To Use Traefik as a Reverse Proxy for Docker Containers on Ubuntu 18.04

آموزش نصب و تنظیم کلاستر پایگاه داده Redis در CentOS 7

redis_cluster_install_1

آموزش نصب و تنظیم کلاستر پایگاه داده Redis در CentOS 7
How to setup a Redis Cluster on CentOS 7

آموزش نصب و امن سازی پایگاه داده Redis در Centos 7

redis_centos_install_1

آموزش نصب و امن سازی پایگاه داده Redis در Centos 7
How to Install and Secure Redis on Centos 7