بلاگ

آموزش نصب و تنظیم کلاستر پایگاه داده Redis در CentOS 7

redis_cluster_install_1

آموزش نصب و تنظیم کلاستر پایگاه داده Redis در CentOS 7
How to setup a Redis Cluster on CentOS 7

آموزش نصب و امن سازی پایگاه داده Redis در Centos 7

redis_centos_install_1

آموزش نصب و امن سازی پایگاه داده Redis در Centos 7
How to Install and Secure Redis on Centos 7

How To Configure a Galera Cluster with MariaDB 10.1 on Ubuntu 16.04 Servers

آموزش کلاسترینگ Galera با MariaDB10.1 در اوبونتو ۱۶٫۰۴ سرور
How To Configure a Galera Cluster with MariaDB 10.1 on Ubuntu 16.04 Servers